Artykuły

Zanim pracodawca przeprowadzi wdrożenie planów kapitałowych musi pamiętać o obowiązkowej konsultacji z pracownikami. Związki zawodowe lub specjalnie wybrani przedstawiciele muszą wziąć udział w procesie wyboru instytucji zarządzającej. Od lipca 2019 r. temat PPK stał się żywy w największych firmach. Co pół roku będą dołączać do niego mniejsi przedsiębiorcy, dlatego warto pamiętać o odpowiednio przeprowadzonej edukacji.

Już w pierwszym etapie wdrożenia pracowniczych oszczędności emerytalnych należy wyłonić reprezentacje pracowników, z którą pracodawca może szybko komunikować się w kwestii wprowadzanych zmian.


Ustawa zbierająca zasady wprowadzenia pracowniczych oszczędności emerytalnych zawiera zbiór informacji o karach, które wiążą się z niedopełnieniem obowiązków przy wdrożeniu PPK. Rozdział 16 zawiera wszystkie ostrzeżenia dla podmiotów związanych z programem. Zignorowanie dat wynikających z harmonogramu, zniechęcanie pracowników lub pomijanie ważnych elementów procesu – wszystko to może wiązać się z sankcjami.

Wdrożenie programów pracowniczych dotyczy wszystkich pracodawców i wiąże się z rozbudowanym pakietem obowiązków. Konkretne terminy narzuca harmonogram. Z kolei działanie z jego pominięciem wiąże się z karami, dlatego ważnym zadaniem pracodawcy jest przygotowanie planu wprowadzenia PPK w firmie tak, by zrealizować każdy etap na czas, zgodnie z prawem.


Prawidłowe wdrożenie nowego programu emerytalnego opiera się o terminarz. Ustawodawca zaplanował daty dołączenia do PPK dla firm w zależności od ich wielkości. Obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie solidnego planu działań w oparciu o konkretne daty.

Co pół roku do PPK będą dołączały kolejne grupy pracodawców. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, od lipca 2019 rozpoczęły wdrożenia planów kapitałowych jako pierwsze i przecierają szlaki kolejnym przedsiębiorstwom. Termin podpisania umów dla największych to 25 października. Warto pamiętać, że nie jest to data równoznaczna ze startem wpłat na przyszłe emerytury dla pracowników, a termin zamknięcia jednego z etapów wdrożenia. Pierwsze kwoty powinny zostać odprowadzone po podpisaniu umów o prowadzenie PPK, czyli najpóźniej razem z wynagrodzeniem za listopad.


Nowy program emerytalny wprowadza do firm wiele zmian. Pracodawcy muszą od początku zaplanować rozliczenia pensji, gromadzić i chronić dane pracowników dołączających do PPK, dlatego sięgają po aplikacje optymalizujące nowe procesy. Wybór odpowiedniego narzędzia wpływa też na kształtowanie relacji z pracownikami. PKB oddaje nowy portal stworzony specjalnie na potrzebę obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracodawca podejmuje decyzję o tym, jak ma wyglądać wdrożenie planów kapitałowych dla pracowników. Ma możliwość korzystania z rozwiązań, które mogą uprościć cały proces, a jednym z nich są narzędzia dedykowane obsłudze PPK. Ich celem jest szybka realizacja celów ustawowych i pełne bezpieczeństwo informacji o pracownikach. Wybór odpowiedniej aplikacji pozwoli dodatkowo na komunikację w firmie i spełnienie oczekiwań pracowników: zarówno w kwestii dostępu do rachunków PPK, jak i benefitów.


Nowe zasady gromadzenia kapitału na emerytury wprowadziły potrzebę informowania o szczegółach programu. Staramy się dostarczać niezbędnych informacji i rozwijać bazę wiedzy o PPK. Przed pracodawcami wyzwanie stworzenia dobrego planu działań opartego o reguły prawa. Sprawdź punkty obowiązkowe przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK to opcja dedykowana pracownikom, ale w pełni wprowadzana przez pracodawców. Nowa ustawa zobowiązuje przedsiębiorców do stworzenia możliwości gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę, zadbanie o odpowiednie oprogramowanie kadrowo-płacowe i ochronę danych pracowników, a to wszystko w konkretnym harmonogramie działań. Ważne jest zebranie informacji o liczbie pracowników, którzy mogą i chcą przystąpić do PPK oraz obliczyć środki niezbędne na opłacenie składek pracodawcy. Na podstawie tych danych łatwiej rozmawiać o konkretnych ofertach z instytucjami zarządzającymi kapitałem pracowników.


Według ustawy pracodawca musi wybrać stabilną instytucję finansową, która przejmie efektywne zarządzanie planami kapitałowymi pracowników. Ustawa wskazuje kierunek poszukiwań, jednak kryteria wyboru powinny zostać zdefiniowane przez zatrudniającego, w oparciu o jego priorytety. PKB zebrało aż 60 punktów, które wyróżniają najlepszych.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przypomina pracodawcy, że zanim podpisze umowę o zarządzanie oszczędnościami pracowników, musi przeprowadzić wnikliwą analizę ofert. Celem jest bezpieczna współpraca – to dotyczy zarówno przedsiębiorcy, jak i jego zespołu, w którego imieniu wstępuje pracodawca. Bardzo ważna jest też informacja, że zatrudniający nie jest odpowiedzialny za wyniki finansowe podmiotu.


Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wymaga dobrej strategii działania. Pracodawca musi przede wszystkich dopełnić obowiązków, które narzuca mu ustawa, by uniknąć sankcji. Ma natomiast możliwość zaplanowania wdrożenia w oparciu o zasady, które pozwalają mu na zachowanie niezależności i umocnienie wizerunku dobrego pracodawcy. Wsparcie ekspertów oznacza działanie bez ryzyka i ograniczenie formalności. Wdrażamy bezpiecznie PPK.

Nowy program emerytalny jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa – niezależnie od wielkości. Pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 250 osób jako pierwsi przeszli nową drogę. Mniejsze firmy mają więcej czasu na zgłębienie tematu i wybór rozwiązania, które okaże się dla nich najlepsze. Z całą pewnością PPK wprowadza nową organizację pracy w każdym dziale firmy i wymagają nie tylko zdobycia wiedzy, ale także skorzystania ze wsparcia nowych technologii. PKB ma dla Ciebie plan, naszym zadaniem jest dopasowanie go do Twoich potrzeb i szybkie wdrożenie.


Wysokie kary są realnym zagrożeniem dla pracodawców. Jak ich uniknąć? Skuteczne wdrożenie nowego programu emerytalnego opiera się o dobry plan, dzięki któremu pracodawca działa bezpiecznie. Świadome i pewne poruszanie się po temacie PPK wynika ze znajomości punktów ustawy, dlatego dbaj o wiedzę. Dla Ciebie piszemy o najważniejszych zasadach, których musisz trzymać się przy uruchamianiu planów kapitałowych dla pracowników.

Wprowadzenie PPK to w dużej mierze konieczność reorganizacji firmy i stworzenia specjalnego harmonogramu działań. Zmiany obejmują nie tylko działy kadr i płac, ale dotyczą wszystkich zespołów rozwijających firmę. Program emerytalny wchodzi w życie z myślą o pracownikach, którzy mają wpływ na całe wdrożenie. Pracodawca uniknie zagrożenia dzięki wiedzy i dobremu przygotowaniu do tematu PPK.


Od listopada 2019 r. na nowo powstałe konta PPK wpłyną pierwsze pieniądze.
O ile mniejsze wynagrodzenie pracownicy otrzymają ?
Jak PPK wpłynie na wysokość wynagrodzenia ?


Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest całkowicie dobrowolne. Oznacza to iż uczestnik w dowolnym momencie ma prawo przestać dokonywać wpłat i  zrezygnować z PPK.


Założenia PPK są klarowne- program ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego emerytom. Jednakże istnieją ustępstwa od tej reguły, dające możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych pieniędzy. 

Pracownicze Plany Kapitałowe w swoim zamyśle mają intensyfikować społeczeństwo do dodatkowego oszczędzania.


Pracownicze Plany Kapitałowe dają możliwość zgromadzenia środków, które stanowić mogą dodatek do przyszłych emerytur. Końcowy bilans zależny jest od wielu czynników, aczkolwiek osoby zarabiające średnią krajową, oszczędzając 40 lat będą mogły oszczędzić w PPK nawet 600 tys. zł.


Na oficjalnym portalu www.mojeppk.pl pojawiło się już sporo ofert instytucji finansowych, które dotyczą zarządzania środkami uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oficjalne oferty pochodzą od 14 podmiotów. Konkurencja jest duża, a zarządy firm będą miały co porównywać. Fakt, że ofert jest sporo, należy rozpatrywać pozytywnie, ale czy pracodawcy będą w stanie sami ocenić, która instytucja powinna prowadzić PPK w ich firmie?


Każdy podmiot zatrudniający jest zobowiązany, we właściwym i przewidzianym ustawą czasie utworzyć PPK. Powoduje to konieczność terminowego zawarcia odpowiednich umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przepisy będą obejmowały podmioty zatrudniające etapowo w zależności od wielkości zatrudnienia. W pierwszej kolejności w obowiązek wejdą przedsiębiorstwa o największym zatrudnieniu. Mniejsi pracodawcy w niektórych przypadkach będą miały możliwość utworzenia PPK wcześniej, niż wynika to z ustawy. Jednak może się to okazać dość ryzykowne.


Kiedy Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku założenia PPK w swojej firmie?


Instytucje finansowe