Artykuły

Od listopada 2019 r. na nowo powstałe konta PPK wpłyną pierwsze pieniądze.
O ile mniejsze wynagrodzenie pracownicy otrzymają ?
Jak PPK wpłynie na wysokość wynagrodzenia ?


Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest całkowicie dobrowolne. Oznacza to iż uczestnik w dowolnym momencie ma prawo przestać dokonywać wpłat i  zrezygnować z PPK.


Założenia PPK są klarowne- program ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego emerytom. Jednakże istnieją ustępstwa od tej reguły, dające możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych pieniędzy. 

Pracownicze Plany Kapitałowe w swoim zamyśle mają intensyfikować społeczeństwo do dodatkowego oszczędzania.


Pracownicze Plany Kapitałowe dają możliwość zgromadzenia środków, które stanowić mogą dodatek do przyszłych emerytur. Końcowy bilans zależny jest od wielu czynników, aczkolwiek osoby zarabiające średnią krajową, oszczędzając 40 lat będą mogły oszczędzić w PPK nawet 600 tys. zł.


Na oficjalnym portalu www.mojeppk.pl pojawiło się już sporo ofert instytucji finansowych, które dotyczą zarządzania środkami uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oficjalne oferty pochodzą od 14 podmiotów. Konkurencja jest duża, a zarządy firm będą miały co porównywać. Fakt, że ofert jest sporo, należy rozpatrywać pozytywnie, ale czy pracodawcy będą w stanie sami ocenić, która instytucja powinna prowadzić PPK w ich firmie?


Każdy podmiot zatrudniający jest zobowiązany, we właściwym i przewidzianym ustawą czasie utworzyć PPK. Powoduje to konieczność terminowego zawarcia odpowiednich umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przepisy będą obejmowały podmioty zatrudniające etapowo w zależności od wielkości zatrudnienia. W pierwszej kolejności w obowiązek wejdą przedsiębiorstwa o największym zatrudnieniu. Mniejsi pracodawcy w niektórych przypadkach będą miały możliwość utworzenia PPK wcześniej, niż wynika to z ustawy. Jednak może się to okazać dość ryzykowne.


Kiedy Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku założenia PPK w swojej firmie?


Instytucje finansowe