Przy wyborze instytucji finansowej w nowym programie emerytalnym pracodawca ma obowiązek uwzględnić jej doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, udokumentowaną efektywność działań na rynku i warunki zarządzania powierzonym kapitałem. Ekspercki PKB opracowali narzędzie, które w 4 prostych krokach pozwoli wyłonić podmioty najlepiej dopasowanych do Twoich oczekiwań.

Jak działa kalkulator wartości instytucji finansowych?

Wskaż, które z wymienionych kryteriów są najważniejsze przy wyborze instytucji zarządzającej PPK. Każde z nich powinno otrzymać swoją wartość tak, by suma wpisanych liczb dała 100% dopasowania.

Przykład:

Połowa sukcesu to dla Ciebie doświadczenie instytucji finansowej, dlatego w odpowiednim polu wpisz 50%. Benefity dla pracowników uważasz za mniej istotne w tym kontekście i oceniasz ich wartość na 10%. Zostaje 40%, które dzielisz równo pomiędzy efektywność a warunki zarządzania kapitałem pracowników. Otrzymujesz listę instytucji, których oferty łączą się z Twoimi oczekiwaniami.

Sprawdź proste narzędzie PPK:

Warunki zarządzania środkami: [%]
Historyczna efektywność w zarządzaniu aktywami w podobnych funduszach inwestycyjnych i emerytalnych: [%]
Doświadczenie instytucji finansowej: [%]
Dodatkowe Benefity dla pracowników: [%]
Podpisz umowę
Instytucje finansowe