Kalkulator PPK dla pracodawcy

Kalkulator PPK dla Pracodawców (przykład w oparciu o umowe o pracę)
Wynagrodzenie brutto*:

Wymiar składki pracodawcy**:

Wymiar składki pracownika***:


Przelicz
Wynagrodzenie pracownika

Kwota netto przed przystąpieniem do PPK: 0

Składka PPK: 0

Podatek od składki pracodawcy: 0

Kwota netto po potrąceniu PPK: 0


Koszty pracodawcy

Kwota wynagrodzenia brutto: 0

Koszty pracodawcy bez składki PPK: 0

Składka PPK (pracodawcy): 0

Koszty pracodawcy przed PPK: 0

Kwota pracodawcy po składce na PPK: 0

Kalkulator PPK pełni funkcję informacyjną i przedstawia wyłącznie symulacje. Wyniki nie powinny być wykorzystywane do wyliczania wynagrodzeń pracowników. PKB sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora.

  składka podstawowa dla najmniej zarabiających składka podstawowa (obowiązkowa) składka dodatkowa (dobrowolna)
pracownik 0,5% - 2% 2% 2%
pracodawca 1,5% 1,5% 2,5%

* Wynagrodzenie całkowite brutto
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

** Składki odprowadzane przez pracodawcę
Miesięczna składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto.
Pracodawca może podnieść odprowadzane składki nawet o 2,5% wynagrodzenia brutto.

*** Składki odprowadzane przez pracownika
Miesięczna składka podstawowa (obowiązkowa) odprowadzana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto.
Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie (suma wynagrodzeń z różnych źródeł) będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku może dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż  2%, lecz nie mniejszej niż 0,5%.
Każdy pracownik może odłożyć dobrowolnie, dodatkowo maksymalnie 2% swojego wynagrodzenia.

Instytucje finansowe