Od listopada 2019 r. na nowo powstałe konta PPK wpłyną pierwsze pieniądze.
O ile mniejsze wynagrodzenie pracownicy otrzymają ?
Jak PPK wpłynie na wysokość wynagrodzenia ?

Środki przekazywane przez samego pracownika są tylko jednym z trzech źródeł, które będą wpływać na konto PPK. Prawodawca podzielił wpłaty dokonywane przez pracowników na dwie grupy:

 

  1. podstawową – czyli minimalną wpłatę jaką każdy pracownik musi każdego miesiąca uiścić, to 2 procent wynagrodzenia brutto, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne.

Dodatkowo pracownik jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 18% od wpłat finansowych przez pracodawcę, który opłaca ją w wysokości podstawowej równej 1,5% wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż 4%. Reasumując, zakładając, że wpłaty dokonywane będą w wysokości podstawowej, każdego miesiąca pracownik otrzyma „na rękę” wynagrodzenie mniejsze o około 3,2 % niż dotychczas.

 

  1. dodatkową – czyli wpłatę nadprogramową, którą po złożeniu stosownego oświadczenia pracodawcy, pracownik ma prawo przekazać na konto PPK jednak nie więcej niż dodatkowe 2 %  swojego wynagrodzenia brutto. Łącznie maksymalnie w tej sytuacji pracownik może otrzymać wynagrodzenie mniejsze o 4% wynagrodzenia brutto: 2% składki podstawowej i 2% dodatkowej.

 

Prawodawca przewiduje jeden wyjątek obniżenia dokonywanej wpłaty minimalnej. W sytuacji, gdy uczestnik PPK, uzyskuje łącznie, z różnych źródeł wynagrodzenie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – pracownik w ramach programu PPK będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5%. Jest to wsparcie dla najuboższych, dzięki temu ich koszt uczestnictwa w PPK znacznie się zmniejszy, a jednocześnie zachowają większość korzyści w postaci dopłat pracodawcy oraz państwa. W ten sposób osoby te mogą same zdecydować o ile mniejsze wynagrodzenie będą otrzymywali „na rękę”.

 

 

Instytucje finansowe