Prawidłowe wdrożenie nowego programu emerytalnego opiera się o terminarz. Ustawodawca zaplanował daty dołączenia do PPK dla firm w zależności od ich wielkości. Obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie solidnego planu działań w oparciu o konkretne daty.

Co pół roku do PPK będą dołączały kolejne grupy pracodawców. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, od lipca 2019 rozpoczęły wdrożenia planów kapitałowych jako pierwsze i przecierają szlaki kolejnym przedsiębiorstwom. Termin podpisania umów dla największych to 25 października. Warto pamiętać, że nie jest to data równoznaczna ze startem wpłat na przyszłe emerytury dla pracowników, a termin zamknięcia jednego z etapów wdrożenia. Pierwsze kwoty powinny zostać odprowadzone po podpisaniu umów o prowadzenie PPK, czyli najpóźniej razem z wynagrodzeniem za listopad.

Najważniejsze terminy Pracowniczych Planów Kapitałowych

Eksperci PKB podpowiadają:

  • Miesiąc przed terminem upływu obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, należy osiągnąć porozumienie z reprezentacją pracowników (związkami zawodowymi)
  • Zapamiętaj terminy: zawarcia umowy o zarządzanie i umowy o uczestnictwo
  • Korzystaj z narzędzi, które ułatwią obliczenia składek i terminowe wpłaty środków do instytucji finansowej

Kary za nieprzestrzeganie terminów

Dotrzymanie terminów wskazanych przez ustawodawcę to jeden z najważniejszych elementów odpowiedniej strategii wdrożenia PPK. Rolą ekspertów jest wsparcie w zaplanowaniu procesu z wyprzedzeniem, by przedsiębiorcy mogli wywiązać się obowiązków o czasie. Działanie w pośpiechu to ryzyko naruszenia etapów procesu, co także może wiązać się z karami.

Dobry plan PPK – dowiedz się więcej

 

Instytucje finansowe