Zanim pracodawca przeprowadzi wdrożenie planów kapitałowych musi pamiętać o obowiązkowej konsultacji z pracownikami. Związki zawodowe lub specjalnie wybrani przedstawiciele muszą wziąć udział w procesie wyboru instytucji zarządzającej. Od lipca 2019 r. temat PPK stał się żywy w największych firmach. Co pół roku będą dołączać do niego mniejsi przedsiębiorcy, dlatego warto pamiętać o odpowiednio przeprowadzonej edukacji.

Już w pierwszym etapie wdrożenia pracowniczych oszczędności emerytalnych należy wyłonić reprezentacje pracowników, z którą pracodawca może szybko komunikować się w kwestii wprowadzanych zmian.

Wybór instytucji w porozumieniu z pracownikami

  • Pracodawca wybiera podmiot zarządzający we współpracy z reprezentacją pracowników lub związkiem zawodowym
  • Ważne, by kierować się szeroko rozumianym interesem wszystkich zatrudnionych

Ważne jest zaplanowanie wewnętrznych szkoleń, które ułatwią zespołowi lub zespołom poznanie zasad funkcjonowania PPK tak, by mogli świadomie podjąć decyzję o udziale w programie. Jednak kluczowym rolą reprezentacji pracowników jest udział w wyborze instytucji zarządzającej kapitałem. Chociaż głos decydujący należy do zatrudniającego, musi on uwzględnić kryteria wyboru oferty wskazane i przedstawione przez reprezentację. Jeśli pominie ten krok i nie skonsultuje decyzji przedstawicielami firmy, grożą mu sankcje z tytułu nieprawidłowego wyboru instytucji.

Zasady bezpiecznego wyboru reprezentacji pracowników:

  • Zadbaj o to, by pracownicy mogli samodzielnie wybrać reprezentację, bez presji pracodawcy. Liczy się bezstronny wybór.
  • Przygotuj pracowników do wyboru reprezentacji. Najlepszym sposobem na to są szkolenia, e-learningi o planach kapitałowych. Celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do wiedzy.
  • Upewnij się, czy pracownicy wiedzą, jak zostanie (i jak została) wyłoniona reprezentacja pracowników
  • Poinformuj wszystkich pracowników o tym, jakie oferty instytucji firma bierze pod uwagę.
  • Udokumentuj bezstronny wybór – ustawa nie nakazuje prowadzenia dokumentacji w tym przypadku, ale eksperci zwracają uwagę na to, by udowodnić staranność przeprowadzenia procesu.
  • Pamiętaj o porozumieniu, jeśli w organizacji działa więcej związków zawodowych lub reprezentacji pracowników, należy skonsultować się z każdą z nich.

Brak wspólnego rozwiązania – czy to możliwe?

Gdyby okazało się, że pracodawca i reprezentacja pracowników nie są w stanie odnaleźć porozumienia, priorytetem staje się dotrzymanie harmonogramu. Brak wspólnego kierunku nie oznacza zmian w ustawowym terminarzu PPK. Podmiot zatrudniający ma prawo samodzielnie wybrać instytucję finansową, maksymalnie miesiąc przed ostatecznym terminem, by wywiązać się z obowiązków ustawowych. Ważne, by kierował się najlepiej rozumianym interesem zatrudnionych.

Przepisy nie przewidują kar za niedotrzymanie obowiązku konsultacyjnego z reprezentacją pracowników, ale jeśli pracownicy podważą metodę lub zasadność wyboru instytucji, zarzucą pracodawcy postępowanie wbrew ich interesów, może to wiązać się z konsekwencjami cywilnoprawnymi.

Sprawdź też:

Instytucje finansowe