Według ustawy pracodawca musi wybrać stabilną instytucję finansową, która przejmie efektywne zarządzanie planami kapitałowymi pracowników. Ustawa wskazuje kierunek poszukiwań, jednak kryteria wyboru powinny zostać zdefiniowane przez zatrudniającego, w oparciu o jego priorytety. PKB zebrało aż 60 punktów, które wyróżniają najlepszych.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przypomina pracodawcy, że zanim podpisze umowę o zarządzanie oszczędnościami pracowników, musi przeprowadzić wnikliwą analizę ofert. Celem jest bezpieczna współpraca – to dotyczy zarówno przedsiębiorcy, jak i jego zespołu, w którego imieniu wstępuje pracodawca. Bardzo ważna jest też informacja, że zatrudniający nie jest odpowiedzialny za wyniki finansowe podmiotu.

Przy wyborze partnera zarządzającego kapitałem pracowników trzeba uwzględnić:

 • Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK
 • Efektywność zarządzania środkami aktywami
 • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi

 

Czytaj też: Jakie obowiązki ma pracodawca przy wdrożeniu PPK?


Na prowadzenie wysuwają się podmioty z udokumentowanym doświadczeniem na rynku, a Polski Fundusz Rozwoju prowadzi specjalną Ewidencję PPK. Na listę zostało wpisanych już 20 instytucji spełniających wymogi KNF, a ich oferty mają być prezentowane podobnie.

 

Decyzje bez ryzyka. Wybierz mądrze instytucję finansową:

 • Ustawa wprowadza możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyboru bezpiecznej instytucji finansowej
 • Możesz wskazać własne cechy oferty, by zbudować najwyższą jakość współpracy
 • Pamiętaj o kryteriach wyboru wymienionych przez ustawodawcę

 

Kryteria wyróżnione przez ustawodawcę muszą zostać uwzględnione przez wybierającego instytucję – ich pominięcie grozi karą. Jednak warto rozszerzyć listę kwantyfikatorów, by dopasować instytucję zarządzającą PPK do potrzeb firmy i jednocześnie kierować się interesem pracowników. Efektywność instytucji można analizować w pewnym sensie przez pryzmat rynkowego doświadczenia w obsłudze podobnych produktów i długoterminowych zysków. W związku z tym, że PPK jest na tak wczesnym etapie nie ma możliwości przeanalizowanie skuteczności działań na tym konkretnym przykładzie. Warto bazować na eksperckiej analizie odpowiednich parametrów z uwzględnieniem podejmowanego ryzyka, by uzyskać pewność dobrego wyboru.

Eksperci PKB zdefiniowali 60 kryteriów wyboru. Zapytaj o listę specjalnych wyróżników instytucji PPK


Co ma znaczenie przy wyborze instytucji zarządzającej kapitałem pracowników?

 • Dotychczasowe wyniki finansowe – jak do tej pory instytucja radziła sobie na rynku lub nawet, jak może udokumentować swoje działania z podobnymi do PPK produktami
 • Strategiczne podejście – jakie działania konkretnie instytucja zamierza prowadzić, by jej inwestycje były korzystne dla pracowników firmy i w jaki sposób zamierza prowadzić inwestycje?
 • Transparentna współpraca – klient powinien poznać dokładnie etapy wspólnych działać i mieć dostęp do najważniejszych informacji
 • Silny, stabilny zespół - liczy się to, kto zarządza kapitałem klientów
 • Obsługa programu PPK i sposób współpracy z instytucją finansową – stały dostęp do infolinii lub inna forma kontaktu z opiekunem odgrywają ważną rolą na etapie wdrożenia

Rolą pracodawcy jest wybór instytucji zarządzającej w oparciu o jej profesjonalizm. Tutaj mniejsze znaczenie ma koszt zarządzania programem, zwłaszcza, że ustawodawca zablokował instytucjom możliwość samodzielnego kształtowanie cennika obsługi. Najważniejsze jest opieranie się o kryteria, którymi podmioty rzeczywiście się od siebie różnią. Decyzja ma zostać poparta dowodami na niezależne działanie przedsiębiorcy i starannie przeprowadzonym procesem wyboru partnera, którzy będzie zarządzał środkami swoich klientów.

Instytucje finansowe