Pracownicze Plany Kapitałowe dają możliwość zgromadzenia środków, które stanowić mogą dodatek do przyszłych emerytur. Końcowy bilans zależny jest od wielu czynników, aczkolwiek osoby zarabiające średnią krajową, oszczędzając 40 lat będą mogły oszczędzić w PPK nawet 600 tys. zł.

Głównym czynnikiem decydującym o tym ile oszczędzę w PPK będzie wysokość wynagrodzenia oraz wysokość odprowadzanych wpłat. Nie możemy zapominać, że istotnym elementem będzie także to jak długo będziemy oszczędzać.

Pieniądze zgromadzone w projekcie PPK wpływać będą z trzech niezależnych źródeł od pracownika, pracodawcy i państwa. Pracodawca zobligowany będzie do dokonywania co miesięcznych wpłat, które wynosić będą minimum 1,5% wynagrodzenia pracownika, ale mogą także wynosić nawet 4%. Pracodawca może w każdej chwili dokonać zmiany wysokości wpłat, bądź całkowicie z nich zrezygnować. Wielu pracodawców traktuje program PPK jako benefit w ich organizacji, w którym dodatkowe wynagrodzenia będą motywować pracowników.

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzymają także od państwa wpłatę roczną, wynoszącą 240 zł oraz wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. W przypadku wpłaty rocznej przez okres 25 lat uczestnik otrzyma od państwa 12 tys. zł, zaś w perspektywie 40 lat z tego tytułu zgromadzi, aż 32 tys. zł.

Wg wyliczeń twórców systemu PPK, możemy dowiedzieć się ile oszczędzą w PPK osoby zarabiające średnią krajową- w wysokości ok 4 tys. zł, które zdecydują się czynnie uczestniczyć w projekcie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeżeli sumiennie będą odkładać minimalną  wpłatę w wysokości 2% wynagrodzenia, to ich miesięczna oszczędność wyniesie ok 80 zł. Natomiast podwyższając swoją wpłatę do 4% miesięczna oszczędność w PPK wzrośnie do 160 zł.

Ile finalnie mogę oszczędzić w PPK? Najlepiej przedstawiają to symulacje ekonomistów. Przy hipotezie, że uczestnik otrzymuje pensję w wysokości 4,5 tys. zł i będzie dokonywał wpłat w podstawowej wysokości, tj. 3,5% w przeciągu 25 lat jest w stanie zgromadzić 113 tys. zł. Zakładając, że okres wpłat będzie trwał 40 lat, zachowując te same kryteria, wówczas uczestnik oszczędzi w PPK 288 tys. zł. Reasumując, po osiągnięciu wieku emerytalnego członek programu PPK przez dziesięć lat będzie mógł liczyć na odpowiednio ponad 1077 zł lub 2746 zł miesięcznego dodatku do emerytury.

Skorzystaj z kalkulatora: https://zachowajkontrole.pl/kalkulatory/kalkulator-pracownika

 

Oszczędzając w Pracowniczych Planach Kapitałowych, uczestnik ma pewność, że środki do niego trafią, bowiem ustawa potwierdza ich prywatną własność. W związku z tym nie ma możliwości, że oszczędności trafią do finansów publicznych. Projekt PPK ma także wiele innych zalet, mianowicie uczestnik nie będzie zobligowany do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych (19%), a także wpłaty do PPK będą dokonywane automatycznie przez pracodawcę, co daje nam możliwość regularnego oszczędzania, które przełoży się na komfortową i stabilną starość. 

Instytucje finansowe