Bezpieczne wdrożenie PPK – jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Pierwszy etap Pracowniczych Planów Kapitałowych dobiegł końca. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób przetarły szlak mniejszym podmiotom, a organy kontrolujące zaczęły już weryfikację poprawności działań. Czas na wymianę wiedzy i doświadczeń. Eksperci wdrożeń z PKB są gotowi, by odpowiedzieć na Państwa pytania. Zapraszamy na kameralne śniadania i porcję przydatnych informacji dla biznesu.

W oparciu o doświadczenia pracodawców z I etapu PPK można omówić kroki, których zarządy firm nie mogą pominąć, by pewnie przejść przez kontrolę organów państwowych. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi już pierwsze postępowania w sprawie nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce w przedsiębiorstwach przy zakładaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

 3 kameralne śniadania biznesowe

 • 9 stycznia 2020, Wrocław, Strefa Kultury Barbara ul. Świdnicka 8b
 • 14 stycznia 2020, Katowice, Park Inn Radisson, ul. Bytowska 1a
 • 16 stycznia 2020, Opole, Hotel Opole Centrum Best Western, ul. Ludwika Waryńskiego 17

 

 Spotkanie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisz się od razu

Formularz zgłoszeniowy

  

Jak zabezpieczyć się przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów kontrolujących wdrożenie PPK?

Agenda:

8:00 – 8:30

Rejestracja

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:30

Obowiązki pracodawców – co sprawdzą organy kontroli? | Michał Batycki

 • Jakie organy państwowe wyznaczone są do badania nieprawidłowości przy wdrożeniu PPK
 • Wewnętrzne i obowiązkowe procedury wdrożenia PPK
 • Wyzwanie komunikacyjne – jak przygotować plan komunikacji dla pracowników

 

9:30 – 10:00

Niezbędna dokumentacja wdrożeniowa i jej funkcje | Paweł Janczak

 • Cele, ryzyka i ramy prawne w perspektywie działań pracodawców
 • Znaczenie polityki compliance w świetle ustawowych obowiązków pracodawcy
 • Regulaminy i protokoły - niezbędna dokumentacja wdrożeniowa i jej funkcja

10:00 – 10:30

Wybór instytucji finansowej – bez ryzyka | Konrad Krakowiak

 • Kryteria wyboru instytucji i ich ranga w analizie ofert instytucji finansowych
 • Reprezentacja pracowników – problematyka wyboru i konsultacji z przedstawicielami pracowników

10:30 – 11:00

Czas na pytania do ekspertów

 

Prelegenci:

Paweł Janczak – wybitny ekonomista i ekspert rynku ubezpieczeniowego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wielokrotnie nagradzany przez wojewodę za pomysły przedsięwzięć gospodarczych. Laureat ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stypendysta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wyróżniony przez Wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza Kołodkę. Licencjonowany broker, od roku 2000 r. związany z Polską Kancelarią Brokerską

 

Michał Batycki – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierunku finanse i rachunkowość, z bogatym doświadczeniem w branży finansowej, ekspert rynku ubezpieczeń emerytalnych, project manager systemu PPK, prelegent serii konferencji dotyczących obowiązków PPK. 

 

Konrad Krakowiak – absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Manager koordynujący, odpowiadający za współpracę z klientami w całej Polsce, praktyk, przedkładający rzeczywistość nad teorię, od wielu lat wykładowca i prelegent z zakresu administrowania i zarządzania ryzykiem.

 

Poruszymy najważniejsze tematy związane ze startem PPK w Twojej firmie

 1. Jakie organy państwowe wyznaczone są do badania nieprawidłowości przy wdrożeniu PPK
 2. Wewnętrzne i obowiązkowe procedury wdrożenia PPK
 3. Cele, ryzyka i ramy prawne w perspektywie działań pracodawców
 4. Znaczenie polityki compliance w świetle ustawowych obowiązków pracodawcy
 5. Regulaminy i protokoły - niezbędna dokumentacja wdrożeniowa i jej funkcja
 6. Kwantyfikatory wyboru instytucji i ich ranga w analizie ofert instytucji finansowych
 7. Reprezentacja pracowników – problematyka wyboru i konsultacji z przedstawicielami pracowników
 8. Wyzwanie komunikacyjne – jak przygotować plan komunikacji dla pracowników

 

Śniadanie biznesowe z ekspertami wdrożeń PPK

Eksperci PKB biorą udział we wdrożeniach nowego programu emerytalnego. Ich rolą jest strategiczne wsparcie na każdym etapie działań, opracowanie kroków bezpiecznego planu PPK oraz wsparcie przy dopasowaniu oferty instytucji finansowej. By podzielić się wiedzą z pracodawcami, PKB organizuje kameralne spotkanie przy kawie. Celej jest wskazanie odpowiedzi na pytanie: Jak zabezpieczyć się przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów kontrolujących wdrożenie PPK?

Idea jest jasna. Zależy nam na tym, by pokazać zarządom, jak ważny jest dobry plan przy działania, by zachować kontrolę nad wprowadzeniem PPK w firmie. Naszym celem jest uspokojenie pracodawców. Wiemy, że przygotowanie procedur, dokumentacji, a także przeorganizowanie działania księgowości jest możliwe dzięki wiedzy i świadomości. Dlatego naszą rolą jest dzielenie się doświadczeniem, stąd pomysł spotkań przy kawie – wyjaśnia Paweł Janczak, prezes Polskiej Kancelarii Brokerskiej, prelegent wydarzenia.

Nowy rok, nowy etap PPK

Od 1 stycznia 2020 roku do PPK dołączą kolejne firmy i ich pracownicy. Zgodnie z ustawowym harmonogramem do programu wejdą przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób. Pracodawcy do 24 kwietnia 2020 muszą wprowadzić zmiany zgodne z ustawowym harmonogramem. Państwowa Inspekcja Pracy jest bardzo dobrze przygotowana do weryfikacji i wychwyci nieprawidłowości. . Od wejścia w życie nowych przepisów wszystkie przedsiębiorstwa, które zostały nimi objęte, podlegają takiej kontroli. Inspektorzy pracy przygotowywali się do tego zadania. Odbyli szkolenia przy współpracy z ZUS oraz Polskim Funduszem Rozwoju.

 

Instytucje finansowe