Ustawa zbierająca zasady wprowadzenia pracowniczych oszczędności emerytalnych zawiera zbiór informacji o karach, które wiążą się z niedopełnieniem obowiązków przy wdrożeniu PPK. Rozdział 16 zawiera wszystkie ostrzeżenia dla podmiotów związanych z programem. Zignorowanie dat wynikających z harmonogramu, zniechęcanie pracowników lub pomijanie ważnych elementów procesu – wszystko to może wiązać się z sankcjami.

Wdrożenie programów pracowniczych dotyczy wszystkich pracodawców i wiąże się z rozbudowanym pakietem obowiązków. Konkretne terminy narzuca harmonogram. Z kolei działanie z jego pominięciem wiąże się z karami, dlatego ważnym zadaniem pracodawcy jest przygotowanie planu wprowadzenia PPK w firmie tak, by zrealizować każdy etap na czas, zgodnie z prawem.

Przestrzeganie terminów, prowadzenie dokumentacji, prawidłowe zarządzanie

Rozdział 116 Ustawy zbiera informacje o karach i ich wysokościach oraz wykroczeniach, za które mogą zostać wymierzone. Sankcje finansowe, a nawet kary więzienia mogą spotkać pracodawcę, który pomija istotne etapy procesu wdrożenia PPK oraz rozliczania składek. Jednym z najważniejszych punktów jest konieczność podpisania umów o zarządzenie oraz o prowadzeni PPK. To kluczowe działanie w całym procesie – składki z pensji pracowników są odprowadzane po jego zamknięciu. Brak umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych to nawet 1 mln zł kary. Wykroczeniem według prawa jest brak wpłat do PPK w terminach oraz brak dokumentacji dotyczącej ich obliczeń. Pracodawca, który nie udostępni wymaganych danych lub posługuje się nieprawdziwymi informacjami także musi spodziewać się konsekwencji.

 

Ile kosztuje błąd w PPK?

  1. Kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie – w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.
  2. Kara za zniechęcanie, nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK – 1,5% funduszu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy.
  3. Kara za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK osoby zatrudnionej – od 1000 do 1 000 000 zł
  4. Kara za brak zgłoszenia wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie danych nieprawdziwych, udzielenie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa złożenia wyjaśnień – od 1000 zł do 1 000 000 zł
  5. Kara za brak dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK – od 1 000 zł do 1 000 000 zł
  6. Przekazanie na rzecz podmiotu zatrudniającego jakiejkolwiek korzyści materialnej z tytułu zawarcia albo wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK – do 1 000 000 zł

Kara za zniechęcanie pracowników

Wpływanie na decyzję pracowników to wykroczenie, z którego niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy. Pracodawca musi zachować bezstronność, a to wynika wprost z przepisów prawa. Warto pamiętać o tym, że karę może otrzymać nawet pracodawca, który ułatwia pracownikom wypisanie się z programu przez łatwy dostęp do deklaracji z rezygnacji.

Bezprawne wykorzystywanie hasła PPK

Nie wszyscy mają świadomość tego, że ustawa wprowadza także ograniczenia do używania nazwy „PPK” oraz „pracownicze plany kapitałowe”. Mogą z niej korzystać jedynie podmioty uprawnione i związane z PPK. Używanie nazewnictwa bez uprawnień podlega karze pozbawienia do 3 lat wolności. Ostrożność należy zachować także przy reklamie z wykorzystaniem nazwy programu.

Powierzenie zarządzania programem w ręce ekspertów oraz podnoszenie poziomu wiedzy pracowników przez odpowiednie szkolenia to jedno z ważnych działań na ścieżce do bezpiecznego wdrożenia planów kapitałowych. Dopełnienie wszystkich formalności spoczywa na pracodawcy, jednak wiele obowiązków spoczywa także na pracownikach, np. działów kadr i płac w związku z upoważnieniem do działań w ramach zarządzania planami kapitałowymi w firmie.

Czytaj też: Bezpieczne wprowadzenie PPK – dowiedz się, jak działać bez ryzyka 

 

Instytucje finansowe