Aktualności

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje konieczność wprowadzenia przez rząd zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. W związku z tym z dniem 31 marca 2020 r. zmianie uległa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.


Zmiany wprowadzają przesunięcie terminów na utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób. Dla podmiotów przystępujących do PPK w II etapie programu, będą obowiązywać terminy takie same, jak pracodawców z III etapu. Zmiana ma na celu ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw oraz pracowników.


Pracownicze Plany Kapitałowe są nowością, a ich zrozumienie wymaga solidnej dawki wiedzy. Pracodawcy od 2019 r. poznają obowiązki, które nakłada na nich prawo, a pracownicy zastanawiają się nad wartościami nowego programu emerytalnego. Eksperci wdrożeń z PKB dzielą się z nimi wiedzą. Dzięki informacjom zdobytym na specjalnych szkoleniach uczestnicy wydarzeń mogą podjąć decyzję o tym, jak zabezpieczyć kapitał na przyszłość.


Wprowadzenie nowego systemu emerytalnego wiąże się z potrzebą wyjaśnienia jego szczegółów głównym zainteresowanym. Eksperci PKB zajmują się szkoleniami dedykowanymi pracodawcom i ich pracownikom. Celem jest przede wszystkim dzielenie się wiedzą o nowym programie, rozwianie wątpliwości i przy okazji zapoznanie uczestników PPK z ich prawami i obowiązkami.


Pierwszy etap Pracowniczych Planów Kapitałowych dobiegł końca. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób przetarły szlak mniejszym podmiotom, a organy kontrolujące zaczęły już weryfikację poprawności działań. Czas na wymianę wiedzy i doświadczeń. Eksperci wdrożeń z PKB są gotowi, by odpowiedzieć na Państwa pytania. Zapraszamy na kameralne śniadania i porcję przydatnych informacji dla biznesu.

W oparciu o doświadczenia pracodawców z I etapu PPK można omówić kroki, których zarządy firm nie mogą pominąć, by pewnie przejść przez kontrolę organów państwowych. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi już pierwsze postępowania w sprawie nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce w przedsiębiorstwach przy zakładaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 


Wdrożenie PPK to dla działów kadr i HR szereg nowych obowiązków. Nowa organizacja pracy oznacza nie tylko dobre przygotowanie do zadania, ale także zdobywanie wiedzy na bieżąco. Pierwszy etap wdrożeń w największych firmach już za nami. Warto bazować na doświadczeniach i innych, by szukać skutecznych rozwiązań. Eksperci PKB zapraszają na specjalne śniadanie połączone z wymianą wiedzy o planach kapitałowych. 

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą do PPK dołączą kolejne podmioty. Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób, które do 24 kwietnia 2020 r. będą miały czas na organizację i przygotowanie firmy do stosowania przepisów. Doświadczenia firm, które już wprowadziły program dla swoich pracowników pozwalają na analizę problemów rozliczeniowych, administracyjnych oraz technicznych w codziennej pracy działów kadr i HR.


Instytucje finansowe