Nowe zasady gromadzenia kapitału na emerytury wprowadziły potrzebę informowania o szczegółach programu. Staramy się dostarczać niezbędnych informacji i rozwijać bazę wiedzy o PPK. Przed pracodawcami wyzwanie stworzenia dobrego planu działań opartego o reguły prawa. Sprawdź punkty obowiązkowe przy wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK to opcja dedykowana pracownikom, ale w pełni wprowadzana przez pracodawców. Nowa ustawa zobowiązuje przedsiębiorców do stworzenia możliwości gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę, zadbanie o odpowiednie oprogramowanie kadrowo-płacowe i ochronę danych pracowników, a to wszystko w konkretnym harmonogramie działań. Ważne jest zebranie informacji o liczbie pracowników, którzy mogą i chcą przystąpić do PPK oraz obliczyć środki niezbędne na opłacenie składek pracodawcy. Na podstawie tych danych łatwiej rozmawiać o konkretnych ofertach z instytucjami zarządzającymi kapitałem pracowników.

Sprawdź najważniejsze informacje o PPK

Instytucja finansowa – zarządzanie PPK

Jednym z pierwszych kroków do celu jest wybór podmiotu, który utworzy rachunki do zarządzania PPK dla pracowników. Podjęcie decyzji o tym, komu powierzyć tę role, wymaga świadomego dopasowania kryteriów i współpracy z reprezentacją pracowników. Wybór instytucji do zarządzania PPK to obowiązek, którego należy dopełnić zgodnie z punktami ustawy. W innym wypadku pracodawcę czekają kary:

  • Grzywna w wysokości nawet 1 mln zł lub 1,5%
  • Kara pozbawienia wolności
  • Zbiorowe sankcje pracowników

Prawo wskazuje jasno, że decydujący głos należy do pracodawcy, jednak koniecznym jest uwzględnienie warunków pracowników.

 

Operatorem PPK może być:

  • fundusz inwestycyjny prowadzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  • fundusz emerytalny prowadzony przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
  • zakład ubezpieczeń

 

Kryteria wyboru podmiotu zarządzającego PPK

Obowiązek konsultacyjny i dostarczenie im niezbędnych informacji

Pracodawca w procesie wdrożenia PPK współpracuje ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników, czyli: podpisuje w imieniu pracowników umowę o przystąpienie do PPK z instytucją, dlatego to tak ważny krok. Obowiązek konsultacyjny dotyczy każdego podmiotu zatrudniającego, a reprezentację może zostać wyłoniona w przyjętym przez niego trybie. Ważne, by pracownicy otrzymali pakiet niezbędnych informacji dotyczących zmian w sposobie naliczania pensji, mogli samodzielnie podjąć decyzję o dołączeniu do PPK oraz znali zasady funkcjonowania programu. Dlatego pracodawcy już rozpoczęli szkolenia wewnętrzne, żeby odpowiednio wcześnie zadbać o edukację pracowników.

Przestrzeganie terminów narzuconych przez ustawę o PPK

Przedsiębiorcy uruchamiają nowy plan oszczędzania na emerytury w określonej kolejności. 1 lipca 2019 r. PPK zaczęły wprowadzać go największe firmy, które zatrudniają więcej niż 250 osób. Jako ostatnie (od 1 stycznia 2021 r.) do planów dołączą małe firmy i jednostki sektora publicznego. Pierwsze umowy o prowadzenie PPK zamyka data 12 listopada 2019 roku. Z kolei umowy o zarządzanie PPK najwięksi pracodawcy podpisywali do 25 października 2019 roku.

Szczegółowy harmonogram PPK dostępny tutaj

Integracja systemu kadrowo-płacowego

Przy planowaniu działań związanych z wdrożeniem PPK w firmie należy też uwzględnić obszar technologiczny. Systemy płacowo-kadrowe muszą zostać zaktualizowane, by umożliwiały wprowadzanie i naliczanie składek, ewidencję wynagrodzeń, tworzenie bazy z informacjami o uczestnikach programu oraz archiwizację danych. Integracja z narzędziami Powstają specjalne narzędzia, które ułatwiają szybką integrację oprogramowania wykorzystywanego w firmach. Wybór optymalnego rozwiązania to nie tylko szybkie wdrożenie, ale także oszczędności dla firmy.

Darmowe narzędzie do zarządzania PPK – dowiedz się, jak działa

Samodzielnie czy z ekspertami? Proste wdrożenie PPK

Wdrożenie nowego modelu oszczędzania na emerytury pracowników wymaga strategicznego podejścia. Prawidłowa ocena ryzyka i wybór korzystnych rozwiązań umożliwia współpraca z zespołem doradców. Rolą PKB jest przeprowadzenie przedsiębiorcy przez każdy etap wdrożenia PPK w firmie: na czas, zgodnie z ustawą i jednocześnie celem klienta. Decyzje bez ryzyka to domena zewnętrznego partnera, który ocenia sytuację z perspektywy doświadczenia.

 

Instytucje finansowe