Instytucje finansowe

PKB przygotuje prezentację ofert wszystkich instytucji finansowych na rynku i przedstawi analizę PPK zakładowej organizacji związkowej lub reprezentacji pracowników. Gwarantujemy rzetelne porównanie ofert. Dzięki temu wybór instytucji finansowej PPK będzie znacznie łatwiejszy i uwiarygodni wybór przed reprezentacją pracowników. Przede wszystkim wspólnie wdrożymy dedykowany dla Twojej firmy program.

Wpłaty do PPK będą gromadzone na indywidualnych rachunkach uczestników PPK, jakie będą utworzone i zarządzane przez instytucje finansowe, z którą podmiot zatrudniający zdecyduje się podpisać umowę. Instytucje finansowe PPK wpisane na listę ewidencji Polskiego Funduszu Rozwoju to:

Zapoznaj się z ofertami instytucji finansowych

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.