Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych wymaga dobrej strategii działania. Pracodawca musi przede wszystkich dopełnić obowiązków, które narzuca mu ustawa, by uniknąć sankcji. Ma natomiast możliwość zaplanowania wdrożenia w oparciu o zasady, które pozwalają mu na zachowanie niezależności i umocnienie wizerunku dobrego pracodawcy. Wsparcie ekspertów oznacza działanie bez ryzyka i ograniczenie formalności. Wdrażamy bezpiecznie PPK.

Nowy program emerytalny jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa – niezależnie od wielkości. Pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 250 osób jako pierwsi przeszli nową drogę. Mniejsze firmy mają więcej czasu na zgłębienie tematu i wybór rozwiązania, które okaże się dla nich najlepsze. Z całą pewnością PPK wprowadza nową organizację pracy w każdym dziale firmy i wymagają nie tylko zdobycia wiedzy, ale także skorzystania ze wsparcia nowych technologii. PKB ma dla Ciebie plan, naszym zadaniem jest dopasowanie go do Twoich potrzeb i szybkie wdrożenie.

 Rola ekspertów przy wdrożeniu PPK w Twojej firmie:

 • Analiza propozycji wszystkich instytucji finansowych zarządzających PPK i ich prezentacja
 • Przedstawienie ofert instytucji zarządzających PPK reprezentacji pracowników
 • Wsparcie w zaplanowaniu każdego etapu wdrożenia programów kapitałowych wdrożeniu
 • Przygotowanie planu, który umożliwi pracodawcy dochowanie terminów i realizację narzuconych ustawą o PPK obowiązków.
 • Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń z informacjami o PPK dla pracowników, zarządu, działu kadr lub HR

Identyfikacja potrzeb – dzięki doświadczeniu ekspertów

Pracodawca ma prawo do decyzji o tym, w jaki sposób chce wprowadzić PPK w swojej firmie. Dzięki samodzielnemu kształtowaniu wdrożenia może stale kontrolować jego przebieg. Doradcy PKB wskazują rozwiązania w oparciu o szczegółowe informacje, które łączą się z celami firmy i głównymi potrzebami biznesowymi. Wiedza o rynku emerytalnym i doświadczenie we wprowadzaniu ubezpieczeń grupowych pozwalają na szybkie podejmowanie bezpiecznych dla zatrudniającego decyzji.

Strategia działania – bezpieczne wprowadzenie PPK w Twojej firmie

Strategiczne podejście do PPK to ułożenie działań w konkretnych krokach, z podziałem na etapy i analizą ryzyka do każdego z nich. Dzięki temu możliwe staje się wywiązanie z zadań w założonych terminach, zgodnie z procedurami. Zaplanowanie wdrożenia oznacza utworzenie harmonogramu spójnego z ustawą o PPK, ułożenie budżetu na wypłaty składek, wybór reprezentacji pracowników i odpowiednią komunikację zmian wewnątrz firmy.
Pamiętaj! Dobry plan zakłada także czas na przemyślenie decyzji i nową organizację pracy działów. Wdrożenie PPK należy rozpocząć odpowiednio wcześnie.

Wybór instytucji – działaj bez ryzyka

Współpraca z wiarygodna instytucją finansową przy PPK to priorytet. Pracodawca powinien uwzględnić ustawowe kryteria wyboru, stworzyć listę własnych i połączyć je z oczekiwaniami pracowników. Warto znać politykę inwestycyjną funduszu i uwzględnić doświadczenie na rynku. Negocjacje warunków współpracy warto zostawić po stronie zewnętrznego partnera, by osiągnąć najkorzystniejszą stawkę.

 

Czy wiesz, że…

Eksperci PKB zdefiniowali 60 kryteriów wyboru. Możesz skorzystać z nich przy tworzeniu własnej listy warunków. Przeanalizujemy oferty instytucji dopasowanych do wskazanych kryteriów i przedstawimy możliwości współpracy.

Podpisanie umowy – zgodnie z narzuconym harmonogramem

Pracodawca podpisuje dwie umowy z podmiotem zarządzającym: o zarządzanie i o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracowników. Ważna jest analiza warunków i poszczególnych zapisów dokumentu oraz przygotowanie dodatkowych regulaminów, jeśli umowa jest zawierana z zakładem ubezpieczeniowym. Konsultacja zapisów umowy z ekspertami PKB umożliwia weryfikację jej zapisów dla gwarancji korzystnej współpracy z partnerem zarządzającym kontami dla pracowników.

Materiały edukacyjne - dla pracodawcy i pracowników

Pracodawca bierze na siebie także obowiązek zarządzania informacjami o planach kapitałowych. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników, którzy rozważają udział w programie, warto zlecić ekspertom w tej dziedzinie. To ważne także z tego względu na to, że ustawa zobowiązuje pracodawcę do zachowania bezstronności w temacie PPK i umożliwienie pracownikom podjęcie samodzielnej decyzji. Dodatkowo dział kadr i płac musi sięgnąć po wiedzę w związku z nowym sposobem naliczania składek i obliczania wypłat dla pracowników. Dopracowane merytorycznie szkolenia umożliwią im pewne wejście w nowy system.

Narzędzia do obsługi PPK – szybka integracja, przyjazny interfejs

Po wyborze instytucji finansowej i dopełnieniu formalności, po stronie pracodawcy leży obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownicy będą dołączać do programu i rezygnować z udziału, ważne będzie prawidłowe naliczanie składek oraz bezpieczna archiwizacja danych. Dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania pozwala na automatyzację procesu i efektywne działanie: automatyczne dopisywanie pracowników do listy, przesyłanie informacji do pracowników, proste obliczanie składek.

 

Etapy wdrożenia PPK

Przygotowanie administracyjne

 • Strategia compliance – zbiór zasad i wdrożenie
 • Wyłonienie reprezentacji pracowników na podstawie zdefiniowanej metody wyboru
 • Powołanie zespołu wdrożeniowego
 • Stworzenie harmonogramu
 • Zgromadzenie i uzupełnienie danych pracowników
 • Przyjęcie kryteriów wyboru przez Pracodawcę i reprezentację pracowników
 • Analiza obecnego programu płacowo-kadrowego

 

Analiza i negocjacje

 • Negocjacje i analiza ofert instytucji finansowych
 • Ocena oferentów według kryteriów reprezentacji pracowników lub związków zawodowych
 • Wybór instytucji finansowej

 

Podpisanie umów

 • Poinformowanie pracowników o wyborze instytucji
 • Opiniowanie i doprowadzenie do zawarcie umów o zarządzanie PPK
 • Opiniowanie i doprowadzenie do zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • w imieniu i na rzecz zatrudnionych
Instytucje finansowe