Założenia PPK są klarowne- program ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego emerytom. Jednakże istnieją ustępstwa od tej reguły, dające możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych pieniędzy. 

Pracownicze Plany Kapitałowe w swoim zamyśle mają intensyfikować społeczeństwo do dodatkowego oszczędzania.

Przepisowo, zgromadzone oszczędności w programie PPK powinny być wypłacone po ukończeniu 60 roku życia. Jednakże inicjatywa ta w swojej idei nie tylko ma za zadanie stworzyć realne podłoże finansowe na cele emerytalne, ale także ma zapewnić bezpieczeństwo jego uczestnikom na wypadek różnych sytuacji życiowych. W związku z tym uczestnik może oszczędzać pieniądze do 60. roku życia lub skorzystać z nich wcześniej, poniżej przedstawione są perspektywy i sposoby na wypłatę zasobów zgromadzonych w PPK.

Po ukończeniu 60. roku życia pracownik może wypłacić zgromadzone pieniądze na rachunku PPK w dwóch opcjach. Najkorzystniejszą z nich i rekomendowaną przez ustawodawcę, jest system, który nie wiąże się zapłatą podatku od zysków kapitałowych, czyli:

- 25% w postaci wypłaty jednorazowej, a 75% w co najmniej 120 ratach przez 10 lat

Drugim, mniej opłacalnym dla uczestnika rozwiązaniem jest:

- Wypłata zgromadzonych pieniędzy w jednej racie, co wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych (19%). Oczywiście opodatkowaniu podlegają jedynie wypracowane przez instytucję finansową zyski, a nie całość zgromadzonych środków w ramach PPK.

Jak zostało wspomniane wcześniej, środki zgromadzone na rachunku PPK można wypłacić przed ukończeniem 60. roku życia. Oszczędności, które zostaną wypłacone pracownikowi, który złożył wniosek o wcześniejszą wypłatę będą pomniejszone o:

30% wartości wpłat zakładu pracy, ponieważ wpłaty te byłyby zwolnione ze składek na ZUS. Pobrane 30% zostanie przeniesione do ZUS na ubezpieczenie emerytalne.

Dopłaty od Państwa – warunkiem zachowania dopłat z budżetu Państwa jest uczestnictwo w programie do 60. roku życia.

Podatek od zysków kapitałowych (19%)

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych ma prawo do wypłaty pieniędzy przed 60. rokiem życia bez konsekwencji w sytuacji:

Poważnego zachorowania pracownika, współmałżonka lub dziecka – przysługuje wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu.

W PPK ujęta została także interesująca propozycja kierowana do młodych uczestników dla których jedną z istotniejszych potrzeb życiowych jest zakup mieszkania. PPK pozwala na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu w banku na zakup nieruchomości. Możliwość wypłaty do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ratach (maksymalnie 15 lat). Opcja dostępna dla pracowników, którzy nie przekroczyli 45. roku życia.

Wypłata transferowa

Zgromadzone środki można przenieść w formie wypłaty transferowej na:

Inny rachunek PPK (przy zmianie pracodawcy)

Terminową lokatę oszczędnościową (po ukończeniu 60. roku życia)

IKE, PPE małżonka lub osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika

 

Można zauważyć, że system PPK aprobuje długoterminowe oszczędzanie, jednakże daje także uczestnikom szereg możliwości na wcześniejsze wypłacenie pieniędzy z PPK, typując konkretne cele i sytuacje z którymi spotkać się może każdy Obywatel.

 

Instytucje finansowe