Na oficjalnym portalu www.mojeppk.pl pojawiło się już sporo ofert instytucji finansowych, które dotyczą zarządzania środkami uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oficjalne oferty pochodzą od 14 podmiotów. Konkurencja jest duża, a zarządy firm będą miały co porównywać. Fakt, że ofert jest sporo, należy rozpatrywać pozytywnie, ale czy pracodawcy będą w stanie sami ocenić, która instytucja powinna prowadzić PPK w ich firmie?

Opublikowane oferty PPK i ich szczegóły
Instytucje finansowe mają duży apetyt na PPK – co widać po ilości przedstawionych ofert. Jako pierwsze zostały wpisane: AEGON PTE, AXA TFI, ESALIENSF TFI, PKO TFI, PZU TFI (kolejność alfabetyczna).
Kolejnymi instytucjami, które otrzymały wpis i przedstawiły ofertę były: ALLIANZ TFI, AVIVA INVESTORS TFI, MILLENNIUM TFI, NATIONANE NEDERLANDEN PTE, NN INVESTMENT PARTNERS TFI, POCZTYLION-ARKA TFI, PZU TFI, PKO TFI, SANTANDER.
Jako ostatni, jak na razie, oferty przedstawili: PEKAO TFI oraz INVESTORS TFI.
Czy to wszyscy? Ciężko stwierdzić. Na początku mówiono o około 20 podmiotach, które będą oferowały zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Aktualnie mamy oferty 14 instytucji oraz jedną białą flagę - WARTĘ TUnŻ, która wpis otrzymała, ale w ostatniej chwili zarząd firmy zdecydował nie przedstawiać oferty i wycofać się z określanej przez media „wojny cenowej w PPK”.

Po wstępnej analizie ofert PPK, które są przedstawione przez podmioty zarządzające można stwierdzić, że będzie co porównywać. Warto pamiętać, że opublikowane oferty na oficjalnym portalu, to oferty na warunkach minimalnych. Poszczególne podmioty zarządzające mogą oferować swoim potencjalnym klientom inne – korzystniejsze – warunki. Jedynym stałym elementem tychże ofert jest wysokość wynagrodzenia za zarządzanie w ramach funduszy zdefiniowanej daty. Wynika to z przepisów ustawy o PPK, które jasno określają, że stawki poszczególnych funduszy muszą być równe dla wszystkich uczestników danego funduszu. Zatem stawki przedstawione przed podmioty na portalu www.mojeppk.pl są wiążące i nie podlegają negocjacjom.

Zróżnicowanie ofert
Zapoznając się z materiałami opublikowanymi na portalu można zauważyć, że jest spore zróżnicowanie pod względem szczegółowości oraz ilości załączników do poszczególnych ofert. Każde z dokumentów przestawione wraz z ofertami zawierają dużo powtarzalnych informacji na temat postanowień dotyczących polityki inwestycyjnej. Większość z nich zawiera wprost przeniesione przepisy z ustawy PPK.  Aby dostrzec różnice w ofertach trzeba wiedzieć, co chcemy z nich wyciągnąć. Nasuwa się pytanie, czy każdy pracodawca dokonując wyboru instytucji będzie wiedział co porównywać? Same opłaty za zarządzanie nie są przecież kluczowym elementem analizy przy tak długoterminowym programie, jakim jest PPK. Zresztą różnice między opłatami nie są wysokie – wahają się między 0,45% - 0,5%. Niektórzy oferenci zapowiadają promocje w postaci niepobierania opłat w pierwszych miesiącach PPK, ale jest to jedynie chwyt marketingowy.

Jak wybrać podmiot zarządzający?
Ustawodawca przewidział 4 podstawowe kryteria, którymi podmioty zatrudniające powinny kierować się przy wyborze instytucji finansowej do zarządzania oszczędnościami uczestników PPK.
Są to:

  • Ocena warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK
  • Efektywność w zarządzaniu środkami lokowanymi w funduszach tożsamych do funduszy cyklu życia
  • Doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi
  • Interes osób zatrudnionych

Nie oznacza to jednak, że są to jedyne kryteria, które powinny kierować pracodawcę do wyboru instytucji zarządzającej. Każdy przedsiębiorca w porozumieniu z reprezentacją swoich pracowników może we własnym zakresie ustalić dodatkowe kryteria uzupełniające, które są kluczowe z punktu widzenia interesu jego firmy i osób przez niego zatrudnianych. Ważnym aspektem jest na przykład rozwiązanie informatyczne wspierające proces obsługi PPK w przedsiębiorstwach.

Nieoceniona pomoc brokera
Skomplikowane oferty nie są największą bolączką przedsiębiorców. Czekają na nich wyzwania administracyjne, które są skomplikowane w kwestiach prawnych i organizacyjnych. Bardzo ważne, aby wybrana instytucja finansowa od samego początku tworzenia programu PPK wspierała podmioty zatrudniające w organizacji przedsięwzięcia oraz udostępniała rozwiązania informatyczne wedle potrzeb przedsiębiorców. W tym zamieszaniu pomóc mogą także brokerzy, którzy oferują wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie analizy ofert instytucji zarządzających, a także samego procesu administracyjnego. Dzięki wsparciu profesjonalnego doradcy przedsiębiorca może zrzucić część obowiązków ze swoich ramion. Wątpliwe jest, że kilkanaście instytucji finansowych, które posiadają różnej wielkości zasoby ludzkie wyznaczone do projektu PPK, w pojedynkę będą w stanie efektywnie wesprzeć przy wdrożeniu PPK wszystkie podmioty zatrudniające powyżej 250 osób – których jest ok. 3,5 tysiąca.  
Pomoc brokera wydaje się być w tym obszarze niezbędna, o czym wiedzą same instytucje finansowe. Kancelarie brokerskie nawiązują współpracę z podmiotami zarządzającymi i wspierają je swoimi siłami przy wdrażaniu programu PPK u swoich klientów. Dla każdego przedsiębiorcy to ważny element, ponieważ za wszelkie błędy i niedopatrzenia odpowiada sam, a tym samym naraża się na wysokie kary określone w ustawie. Przy współpracy z brokerem posiadającym wiedzę, doświadczony zespół i odpowiednie narzędzia, ryzyko potknięcia się przy PPK jest minimalne.

 

Instytucje finansowe